نظرتون درمورد سایت چیه !!
(46.62%) 614
عاشقشم .
(10.17%) 134
عالیه .
(4.479%) 59
متوسط
(3.340%) 44
بد
(35.38%) 466
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1317