نظرتون درمورد سایت چیه !!
(46.44%) 614
عاشقشم .
(10.13%) 134
عالیه .
(4.462%) 59
متوسط
(3.328%) 44
بد
(35.62%) 471
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1322