نظرتون درمورد سایت چیه !!
(46.24%) 615
عاشقشم .
(10.07%) 134
عالیه .
(4.511%) 60
متوسط
(3.383%) 45
بد
(35.78%) 476
خیلی ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 1330